Co trzeba wiedzieć o analizie rentowności?

Zachowanie płynności finansowej jest kluczowe do tego, aby firma dobrze prosperowała. Stąd należy wiedzieć, czym jest analiza rentowności oraz jakie są jej wskaźniki, aby na bieżąco kontrolować płynność finansową w przedsiębiorstwie. Analizę rentowności oblicza się przy pomocy odpowiednich wskaźników. To jedna z płaszczyzn analizy wskaźnikowej firmy.

Analiza rentowności – co to takiego?

Analiza rentowności jest jedną z kluczowych części analizy finansowej przedsiębiorstwa. Otrzymane wyniki informują o tym, w jakim stopniu dana spółka jest w stanie tworzyć zysk. Celem analizy rentowności jest przede wszystkim ustalenie relacji pomiędzy zyskiem a stratą. W wielu przypadkach wyższe wskaźniki będą informować nas o lepszej rentowności firmy. Wysoka rentowność oznacza opłacalność podejmowanych działań. Co więcej, przyczynia się również do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.

O czym informuje rentowność przedsiębiorstwa? 

Rentowność firmy informuje o szybkości zwrotu nominału pieniężnego, który został zainwestowany w dane przedsiębiorstwo. Rentowność rozpatruje się w trzech ujęciach. Wyróżniamy m.in. rentowność sprzedaży, rentowność majątku oraz rentowność zainwestowanych kapitałów własnych. Obliczając rentowność, możemy uzyskać zarówno wynik w postaci czystego zysku, jak i deficytu.

Wskaźnik rentowności sprzedaży informuje o opłacalności danej sprzedaży. Co to oznacza w praktyce? Określa on jaki przychód otrzymała dana firma na marży zysku netto. Wskaźnik ten można obliczyć jako iloraz zysku netto oraz wartości osiągniętego przychodu ze sprzedaży. Marża zysku netto w dłuższym okresie nie powinna spadać. Najlepiej jeśli utrzymuje się na stałym poziomie lub rośnie. Wysoki poziom wskaźnika rentowności sprzedaży mówi nam o tym, iż każda uzyskana złotówka zapewnia firmie coraz większy zysk. Analiza ta pozwala na ocenę, czy przedsiębiorstwo skutecznie pozycjonuje strategie cenowe.

Kolejnym wskaźnikiem jest wskaźnik rentowności majątku. Pokazuje on, jak firma zarządza aktywami. Im wartość tego wskaźnika będzie wyższa, tym lepsza ocena danego przedsiębiorstwa. Rentowność aktywów w dużej mierze będzie zależna od rentowności sprzedaży netto. Liczy się także szybkość rotacji zaangażowanych aktywów. Przedsiębiorstwa decydują się na obliczanie wskaźnika rentowności majątku w celu porównania, jak wypadają na tle konkurencji działającej w tej samej branży.

Ważną rolę odgrywa dodatkowo wskaźnik rentowności zaangażowanych kapitałów własnych. Obliczając ten wskaźnik, dowiemy się, ile zysku udało się uzbierać danej spółce z wniesionych kapitałów własnych. Im wyższa będzie wartość wskaźnika, tym sytuacja korzystniejsza dla przedsiębiorstwa. Wskaźnik rentowności zaangażowanych kapitałów własnych uznawany jest za jeden z kluczowych wskaźników w gospodarce rynkowej. Decydując się na obliczenie tego wskaźnika, firma otrzymuje informację o stopie zysku, jaką przynosi inwestycja w akcje.

Artykuł powstał we współpracy z eanaliza.pl