Czym jest portfel kredytowy i do czego służy?

Portfele kredytowe są pakietami kredytów, które posiadają i zarządzają nimi, banki, firmy inwestycyjne, a nawet agencje rządowe. Są aktywami, ze względu na powtarzające się przychody z tytułu płatności kredytowych. Jednak mogą też narazić firmę na finansowe ryzyko, jeśli duża liczba pożyczkobiorców nie wywiąże się ze swoich płatności pożyczkowych.

Rodzaje portfeli kredytowych

Zwykle taki portfel posiada jeden rodzaj kredytu np: komercyjny, hipoteczny lub linie kredytowe o domowym kapitale. Zarządzający portfelem uzyskują kredyty dla takiego portfela, pożyczając lub kupując kredyty. Banki udzielają zarówno kredytów hipotecznych, jak i gotówkowych. Kredyty hipoteczne są sprzedawane firmom inwestycyjnym, które tworzą portfele kredytów hipotecznych, kupowanych od wielu różnych banków. Jednak banki przechowują własne portfele kredytów hipotecznych we własnym zakresie i wykorzystują dochody z tych kredytów do finansowania nowych kredytów hipotecznych.

Stopy procentowe

Kiedy kredyty w ramach portfela są spłacane lub refinansowane, zarządzający funduszem wykorzystuje wpływy gotówkowe z wypłaty na zakup nowych kredytów. Oprocentowanie nowo utworzonych kredytów może przekroczyć stawki zapłacone od ostatnio spłaconych pożyczek, w którym to przypadku dochody wygenerowane przez portfel zwiększają się, ale może również wystąpić odwrotna sytuacja i spowodować zmniejszenie dochodów. Niektóre portfele kredytowe finansują zakup kredytów poprzez sprzedaż obligacji, powiązanych z portfelem, a posiadacze obligacji otrzymują wypłaty odsetek od obligacji, które są powiązane z płatnościami odsetkowymi od obligacji bazowych.

Kredyt

Kiedy ubiegamy się o kredyt, kredytodawca określa naszą zdolność kredytową, przeglądając raport kredytowy i dokumentację dochodową. Nie możemy uzyskać kredytu, jeżeli mamy już zły kredyt lub niewystarczający dochód. Zarządzający portfelem kredytów mają również wytyczne, dotyczące zarządzania kredytami i kupują tylko kredyty dla kredytobiorców, którzy spełniają te wytyczne. W przypadku kredytów komercyjnych, kredytobiorcy zwykle co roku muszą się przekwalifikować na dany kredyt, a jeśli zmniejszone dochody oznaczają, że firma nie spełnia już standardów portfela kredytowego, musi spłacić dług. Kredytodawcy i operatorzy portfela kredytowego nie mogą jednak zaciągać kredytów osobistych.

Wnioski

Portfel kredytowy ma ogólną wartość, która zależy od wielkości portfela i wielkości generowanego przez niego przychodu. Traci wartość za każdym razem, gdy kredytobiorca nie wywiąże się z jednego z kredytów bazowych. Jeśli pewna liczna kredytobiorców nie wywiąże się ze swoich kredytów, właściciel portfela musi dostosować swoje rachunki, aby wykazać, że portfel jako składnik aktywów, stracił na wartości.

Wiecej cennych informacji znajdziesz pod linkiem: analizafinansowabanku.blogspot.com/2017/04/bilans-portfel-kredytowy.html