Dlaczego warto studiować zaocznie?

Współczesny rynek pracy jest niezwykle wymagający. Osiągnięcie sukcesu zawodowego wymaga nie tylko posiadania odpowiedniego wykształcenia, ale także – co jest znacznie ważniejsze – doświadczenia zawodowego. Niestety, podczas studiów dziennych zdobycie stażu może być bardzo trudne – rozkład zajęć bardzo często koliduje z godzinami pracy. Jak można zaradzić temu problemowi? Na szczęście, istnieje rozwiązanie problemu – studia zaoczne (niestacjonarne). Dlaczego warto studiować zaocznie?

Studia zaoczne – idea

Ideą studiów zaocznych studiów jest możliwość pogodzenia nauki z aktywnym życiem zawodowym. Koncepcja jest bardzo prosta: w tygodniu można poświęcić się pracy zarobkowej, w weekendy zaś należy skupić się na nauce podczas zjazdów. Takie rozwiązanie ma wiele korzyści, w tym między innymi: optymalizacja czasu i kosztów (dwa dni skondensowanych zajęć zamiast „rozwleczenia”nauki na pięć dni w tygodniu) oraz większa niezależność.

Z tego powodu studia zaoczne są chętnie wybierane zarówno przez młodych ludzi, którzy są dopiero na początku kariery zawodowej, jak i specjalistów potrzebujących wykształcenia wyższego do awansu w strukturach firmy. Duże zainteresowanie sprawia, że studia niestacjonarne są oferowane na większości uczelni w Polsce, w tym np. na uczelni Ignatianum – https://ignatianum.edu.pl/.

Taki rodzaj studiów jest preferowany szczególnie w przypadku studiów na takich kierunkach społecznych i humanistycznych jak na przykład:

  • kulturoznawstwo,
  • dziennikarstwo,
  • pedagogika,
  • administracja,

oraz wiele innych. Wynika to stąd, iż konkurencja na takich kierunkach studiów jest bardzo silna. W związku z tym jak najszybsze zdobywanie praktyki zawodowej jest niezbędne, jeśli chcesz wyróżnić się spośród licznego grona rywali.

Last but not least, rynek pracy w niektórych z wyżej wymienionych branż jest specyficzny i nie ma w nim miejsca na elastyczne godziny pracy. Podczas gdy np. studenci IT nie mają większych problemów, by móc pracować zdalnie i w elastycznym trybie pracy, sytuacja w przypadku studentów administracji wygląda zupełnie inaczej – urzędy publiczne działają w stałych godzinach, które trudno pogodzić ze stacjonarnym trybem nauki.

Podsumowanie

Studia zaoczne mają wiele zalet – fakt ten nie ulega żadnym wątpliwościom. Pozwalają one na jednoczesne zdobywanie wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że w każdej sytuacji należy bezrefleksyjnie decydować się studia w trybie niestacjonarnym. Tego typu decyzja powinna zostać gruntownie przemyślana, ponieważ wpływa ona na nasze przyszłe losy zawodowe.