Lokaty strukturyzowane jako alternatywa dla lokat bankowych

Większa część społeczeństwa gromadzi środki na rachunkach oszczędnościowych bądź lokatach bankowych. Czy istnieje jednak inna metoda bezpiecznego pomnażania posiadanego kapitału? Interesującą alternatywą dla lokat i rachunków bankowych mogą okazać się lokaty strukturyzowane (struktury).

Większość z nas zapewne miała już możliwość usłyszenia o bezpiecznych inwestycjach przynoszących zyski rzędu 10-20%. Reklamy o inwestycjach przynoszących ponadprzeciętny zysk są skuteczną metodą na przyciągnięcie nowych klientów. Ile jednak jest w tym prawdy? Czy takie inwestycje są rzeczywiście bezpieczne i aż tak zyskowne?

Wśród społeczeństwa wiedza na temat lokat strukturyzowanych jest wciąż nikła, a należy wiedzieć, że w rzeczywistości takie produkty wiążą się z pewnym ryzykiem i niepewnością. Nie należy więc bezgranicznie wierzyć w zapewnienia dotyczące możliwości osiągnięcia ponadprzeciętnie wysokich zysków z lokat strukturyzowanych, a dokładnie zbadać temat.

Czym jest lokata strukturyzowana?

Jest to produkt finansowy złożony z dwóch podstawowych elementów: części lokacyjnej (bezpiecznej) ale z rentownością pozostawiającą wiele do życzenia: http://pamietnikwindykatora.pl/rentownosc-lokaty-bankowej-w-praktyce/ oraz części inwestycyjnej (agresywnej). Część lokacyjna stanowi zazwyczaj około 80-90% całości kapitału i jest lokowana w bezpieczne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe czy lokaty bankowe. Z kolei część inwestycyjna stanowiąca około 10-20% kapitału jest inwestowana w surowce, akcje, obligacje korporacyjne, indeksy giełdowe, czy fundusze inwestycyjne. A zatem tylko niewielka część kapitału jest inwestowana ryzykownie.

Dzięki takiemu podziałowi środków, część inwestowana bezpiecznie ma zapewnić całkowity zwrot kapitału. W czasie trwania lokaty strukturyzowanej wspomniane 80-90% środków stanowiące część lokacyjną musi zarobić odpowiednią wartość, by razem z odsetkami uzyskać poziom całego zainwestowanego kapitału. Cześć lokacyjna ma więc za zadanie ochronę naszego kapitału na wypadek, gdyby część inwestycyjna nie zarobiła. Z kolei część inwestycyjna decyduje o tym, w jakim stopniu dana struktura okaże się zyskowna. Należy pamiętać, że lokaty strukturyzowane w przeciwieństwie do lokat bankowych nie gwarantują z góry określonego poziomu oprocentowania, a oceniając potencjał danej lokaty możemy jedynie opierać się na danych historycznych.

Wiemy już zatem, że lokata strukturyzowana nie gwarantuje określonego zysku, a może wiązać się nawet z brakiem jakiejkolwiek stopy zwrotu. Jak w takim razie przedstawia się sytuacja z gwarancją kapitału ? W przypadku lokat strukturyzowanych gwarancja kapitału opiera się na bezpiecznych formach inwestowania w lokaty bankowe i obligacje skarbowe. Tutaj ryzyko utraty środków jest praktycznie znikome i można je porównać do ryzyka tradycyjnej lokaty bankowej. Należy jednak zwrócić uwagę, iż niektóre z lokat strukturyzowanych gwarantują zwrot środków na poziomie 80-90% zainwestowanego kapitału. Pamiętajmy więc, aby sprawdzić jak rzeczywiście przedstawia się taka gwarancja.

Wybierając lokatę strukturyzowaną należy również zwrócić uwagę na okres jej trwania. Zazwyczaj są to okresy znacznie dłuższe niż dotyczące standardowych lokat bankowych. Wśród lokat strukturyzowanych można znaleźć krótkie 3-4 letnie, ale również znacznie dłuższe 7-10 letnie. Po upływie danego okresu lokata ulega zamknięciu i w zależności od odczytu wskaźnika, na którym oparta została część inwestycyjna, wypłacany jest odpowiedni zysk. Formuła wyliczająca zysk często jest podana w umowie lokaty strukturyzowanej lub materiałach informacyjnych jako wzór matematyczny. W przypadku nieefektywności części inwestycyjnej spowodowanej brakiem zysków, klient otrzymuje jedynie zwrot kwoty gwarantowanej.

Czy lokata strukturyzowana jest opłacalna?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli struktura nie zarobi i klient otrzyma jedynie zwrot zainwestowanego kapitału, to w rzeczywistości poniesie stratę, gdyż jego środki przez cały okres trwania lokaty były wystawione na działanie inflacji, a zatem straciły na wartości. W przypadku, gdy jednak część inwestycyjna osiągnie znaczną stopę zwrotu może się okazać, że w ciągu tych kilku bądź kilkunastu lat zyski wyniosą nawet kilkadziesiąt procent. Taka stopa zwrotu byłaby nieporównywalnie wyższa niż pochodząca ze standardowej lokaty bankowej.

Podsumowując, lokata strukturyzowana nie jest też gwarantem osiągnięcia zysków wyższych niż na zwykłych lokatach, nie jest więc produktem dla każdego. Z pewnością daje szansę uzyskania zysków dużo większych niż można się spodziewać w przypadku lokat bankowych, ale też generuje ryzyko odzyskania jedynie zainwestowanego kapitału.