Mapa geodezyjna – co to jest, do czego jest potrzebna i jak ją czytać?

Zanim przystąpimy do projektowania i budowy własnego domu prawo budowlane narzuca nam przygotowanie szeregu dokumentów, które należy złożyć do wglądu lub dokumentacji w wielu różnych instytucjach. Jednym z niezbędnych dokumentów tego etapu przygotowań jest mapa geodezyjna, która powstaje na podstawie mapy zasadniczej dla określonej ewidencji gruntów, dostępnej we właściwym urzędzie gminy. Musi ona zawierać szczegółowe dane ewidencjonujące cechy gruntu, budynków, informacje o zagospodarowaniu oraz uzbrojeniu terenu, informacje o jego ukształtowaniu.

Co powinna zawierać mapa geodezyjna? 

Mapę geodezyjną wyróżnia poziom szczegółowości oraz różnorodność danych, których nie znajdziemy na mapie zasadniczej. Przede wszystkim muszą na niej zostać w sposób czytelny zaznaczone granice działki a także jej otoczenie w promieniu nie mniejszym niż 30 km. Powinny tam znaleźć się naniesione obiekty z ich przeznaczeniem, linie zabudowy, linie pokazujące obszary o różnorodnym przeznaczeniu, osie dróg, ulice, obszary zieleni, wszelkie obiekty ważne dla przyszłej budowy. Umowa geodezyjna zawiera dane przyszłego inwestora, dane lokacyjne, personalia i uprawnienia geodety ją sporządzającego. Ważna jest skala mapy i data jej sporządzenia. Mapa geodezyjna sporządzona przez geodetę ważna jest tak długo, dopóki na danym terenie nie zajdą zmiany wymagające jej aktualizacji.

Kto wykonuje mapę geodezyjną? 

Prawo do wykonywania skutecznej mapy geodezyjnej nadaje Komisja Kwalifikacyjna ds Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii po zdaniu ustnego i pisemnego egzaminu. Jednak sam egzamin nie zawsze wystarcza. Geodeta powinien posiadać doświadczenie, być dociekliwym a przede wszystkim musi posiadać stosowną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Mapy właściwe dostępne w urzędach bardzo często są nieaktualne, często ich znaczenie jest jedynie poglądowe. Mapa geodezyjna jest swojego rodzaju bazą dla pracy architekta czy projektanta. Nieprawidłowo sporządzona może narazić inwestora na poważne problemy nie tylko budowlane, ale prawne i finansowe.

Aby mapa geodezyjna została wykonana poprawnie najlepiej zlecić jej wykonanie uprawnionemu geodecie, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Na terenie Poznania takim geodetą jest Pan Witold Witkowski, który wykonuje różne usługi geodezyjne w tym także szczegółowe pomiary działek i mapy geodezyjne. Jego ofertę znajdziesz pod linkiem: geodeta Poznań – mapa.

Ile kosztuje wykonanie mapy geodezyjnej? 

Koszt wykonania mapy geodezyjnej zależy od wielu czynników. Dostępności danych, ukształtowania terenu oraz poziomu cen w danym regionie kraju. Średnio jest to koszt. ok 1000 zł. Czas oczekiwania wynosi od 2 do 6 tygodni. Dobrym obyczajem jest, by zatrudniony przez inwestora geodeta posiadał jak najlepszą znajomość terenu, do którego będzie sporządzał dokumenty. W ten sposób inwestor zyskuje dodatkową przewagę wiarygodności i staranności.