Polisa na pomoc prawną. Ubezpiecz się z głową

Ubezpieczenia stają się coraz częstszą formą ochrony życia. Ubezpiecza się dom, samochód, czy nawet życie, w końcu każdemu może przytrafić się jakiś nieszczęśliwy i nieprzewidziany wydatek. Coraz głośniej mówi się również na temat ubezpieczenia w ramach ochrony prawnej. Jest to swego rodzaju zaplecze, które zapewnia ochronę przed ponoszeniem kosztów sądowniczych. Ubezpieczony ma również dostęp do ochrony prawnej kompleksowo. Na refundację mogą liczyć zarówno kierowcy, jak i klienci, którzy potrzebują ochrony prawnej we własnym życiu prywatnym lub zawodowym.

Ubezpieczenie ochrony prawnej jest dobrowolne i trwa najczęściej 12 miesięcy. Gwarantuje pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przez ubezpieczonego sporów prawnych, mogą to być np. spory na tle komunikacyjnym (wszelkie kolizje drogowe). Z ubezpieczenia można również skorzystać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Każda firma ubezpieczeniowa, czy też towarzystwo ubezpieczeniowe, może ustalić własny zakres ubezpieczenia ochrony prawnej. Korzystając z ubezpieczenia można mieć pewność, że otrzyma się pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń bądź zwrotu kosztów obrony. Jak wiadomo, Polska nie należy do krajów z najtańszymi usługami w ramach pomocy prawnej. Polisa ubezpieczeniowa pozwala uniknąć tych wysokich kosztów, dzięki niej można liczyć na zwrot kosztów, które pokryje ubezpieczyciel.

Wracając do tematu o zakresie ubezpieczenia. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa zasady polis w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Standardowo i zazwyczaj, można spotkać się z takimi elementami, jak:

  • pokrycie kosztów związanych z kosztami za rzeczoznawcę,
  • pokrycie wynagrodzenia za prawnika, radcę prawnego, adwokata,
  • pokrycie kosztów związanych z opłatami kancelaryjnymi i sądowymi,
  • pokrycie kosztów zarządzonych na rzecz Skarbu Państwa lub osoby po stronie przeciwnej sporu,
  • ochrona prawna – zarówno w postępowaniu cywilnym i karnym,
  • pokrycie kosztów związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

Co jeszcze można ubezpieczyć?

Korzystanie z pomocy prawnej niesie za sobą ogromne koszta. Dla wielu osób pokrycie wszystkich opłat jest najzwyczajniej niemożliwe. Ubezpieczenie ochrony prawnej pokrywa koszty dotyczące usług radcy, prawnika, czy też adwokata, a także innych, wcześniej wymienionych elementów. Może również pokryć koszty związane z zatrudnieniem tłumaczy lub biegłych. Jest pomocne w przypadku, gdy doszło do kolizji lub, gdy wydarzył się inny problem, oczywiście natury prawnej.

Innym rodzajem ubezpieczenia, jest komunikacyjne ubezpieczenie ochrony prawnej. Ta polisa chroni przede wszystkim kierowców. Mogą z niego skorzystać w razie problemu z pokryciem kosztów postępowania sądowego, dotyczącego ubezpieczonego samochodu.

Czy można nie uzyskać ubezpieczenia?

Jest też coś takiego, jak „wyłączenia” – sytuacje, w których nie można otrzymać zwrotu kosztów. Ubezpieczenie nie dotyczy takich sytuacji, w których wypadek wyniknął z winy ubezpieczonego który, na przykład, był w tym czasie pod wpływem alkoholu. To samo tyczy się spraw wywołanych umyślnie, wskutek niebywałego niedbalstwa, czy też spraw dotyczących spłaty zaległej kary sądowej bądź grzywny.

Ubezpieczenie w ramach ochrony prawnej to swego rodzaju polisa dodatkowa. W razie potrzeby można dzięki niemu liczyć na częściowe lub całościowe pokrycie kosztów związanych z procesem sądowym, wynagrodzeniem adwokata, prawnika, czy innego pełnomocnika. To bardzo dobre rozwiązanie, które jest najpowszechniejsze w Niemczech. W Polsce niestety nie jest to, aż tak popularne, jednak wszystko zmierza ku zmianom, głównie dlatego, że wszystko drożeje. Ubezpieczenie jest więc czymś całkowicie zrozumiałym.