Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w zakładzie pracy

Odpowiednie zabezpieczenie miejsca pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Ma to na celu nie tylko ochronę mienia, ale przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych pracowników.

Jednym z podstawowych elementów, które są zabezpieczeniem przeciwpożarowym jest rozmieszczenie w zakładzie pracy gaśnic oraz umożliwienie łatwego do nich dostępu. Wiążę się to z koniecznością prawidłowego rozmieszczenia gaśnic w zakładzie pracy. Wszelkie aspekty dotyczące tej kwestii są ściśle określone przez przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719).

Zgodnie z rozporządzeniem wszystkie gaśnice umieszczone w zakładzie pracy powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz być zgodne z wymaganiami Polskich Norm, które dotyczącą gaśnic. Osoba zarządzająca budynkiem jest zobowiązana poddawać sprzęt przeciwpożarowy regularnym kontrolom. Według przepisów kontrole takie powinny być przeprowadzane co najmniej raz do roku, nawet jeśli producent określa dłuższe okresy pomiędzy poszczególnymi kontrolami.

Gdzie umieścić gaśnice w zakładzie pracy?

Gaśnice w miejscu pracy powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych (dostęp o szerokości co najmniej 1 metra) oraz dobrze widocznych. Gaśnice powinny być łatwo zdejmowalne oraz nie posiadać dodatkowych zabezpieczeń, które mogą utrudniać ich obsługę. Ich lokalizacja powinna być skupiona przede wszystkim w takich obszarach jak wejścia do budynków, w obrębie klatek schodowych, na korytarzach oraz przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. W obiektach wielopiętrowych dobrze jest, jeśli gaśnice w miarę możliwości są umieszczone w tych samych lokalizacjach na każdym z pięter.

Gaśnice powinny być ulokowane z dala od źródeł ciepła (na przykład grzejniki, piece, dmuchawy) oraz w takich miejscach, aby nie były narażone na uszkodzenia mechaniczne (w optymalnym odstępie chociażby od maszyn). Według rozporządzenia odległość z każdego miejsca w danym miejscu pracy w którym może przebywać pracownik, a najbliższej gaśnicy nie powinna przekraczać 30 metrów. Dodatkowo rodzaj gaśnic, które są rozmieszczone w budynku powinny być dopasowane do określonych typów pożarów, które mogą wystąpić w danym obiekcie, jak na przykład gazy, metale, ciecze czy materiały stałe. Ilość masy środka gaśniczego jest uzależniona od rodzaju powierzchni budynku – w przypadku większości zakładów pracy jest to 2 kg lub 3 dm3 masy środka gaśniczego na 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.