Budowa i rodzaje kabli światłowodowych

W instalacjach transmisji sygnału optycznego wykorzystuje się różne media transmisyjne. Światłowody – bo o nich mowa – klasyfikuje się przede wszystkim w kontekście posiadanych modów. To na ich podstawie można ocenić, jaka jest rola przewodu optycznego w sieci przesyłowej.

Z czego składa się światłowód?

Sercem światłowodu jest rdzeń. To on służy do przewodzenia fali świetlnej i tym samym do transmisji sygnału. Najczęściej wykonuje się go z kwarcu, polimerów lub szkła. Podstawową ochronę rdzenia stanowi płaszcz. Jest to struktura nieprzenikalna dla transmitowanego sygnału świetlnego. Zewnętrzną warstwę przewodu stanowi powłoka, do której produkcji używa się m.in. polwinitu lub polietylenu. Materiały te są odporne na działanie wilgoci, promieniowania UV i niskich temperatur.

Światłowód jednomodowy a wielomodowy

W kontekście budowy wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje kabli światłowodowych. Czym się one różnią między sobą?

Światłowód jednomodowy

Budowa kabli światłowodowych jednomodowych jest bardzo prosta. Ich sercem jest rdzeń, którego średnica wynosi około 9 +/- 2 µm. Zewnętrzną część przewodu stanowi z kolei płaszcz, którego grubość również jest znormalizowana i wynosi około 125 µm. W światłowodach jednomodowych zachodzi bardzo ograniczone zjawisko dyspersji międzymodowej. Warto również dodać, że w tego typu światłowodach fala świetlna przebiega praktycznie równolegle do jego osi.

Przewody jednomodowe nadają się do transmisji sygnału na duże odległości. Z ich pomocą można przesyłać sygnał bez powtarzacza (regenerującego sygnał) na odległość nawet 100 – 120 km.

Światłowód wielomodowy

Rdzeń światłowodów wielomodowych jest znacznie większy, gdyż jego średnica to nawet 62,5 µm. Co ciekawe, również i w tym przypadku mamy do czynienia z płaszczem o tej samej grubości 125 µm. Sygnał w światłowodach wielomodowych rozprasza się pomiędzy wieloma modami. W praktyce oznacza to radykalne ograniczenie dystansu efektywnej transmisji.

W światłowodach wielomodowych zjawisko dyspersji międzymodowej ma znaczący wpływ na jakość sygnału. W efekcie można za ich pomocą transmitować sygnał na odległość maksymalnie 2 km. Jeśli zachodzi konieczność poprowadzenia sygnału na większą odległość, stosuje się powtarzacze regenerujące sygnał.

Osprzęt niezbędny do pracy ze światłowodami

Aby pracować ze światłowodowymi sieciami optycznymi, niezbędne jest posiadanie odpowiednich narzędzi.

  • Gilotyna światłowodowa – to akcesorium, które służy do równomiernego przycinania przewodów optycznych.
  • Stripper do kabli światłowodowych – to przyrząd, który służy do usuwania zewnętrznych warstw ochronnych przewodu i wyodrębnienia rdzenia.
  • Wdmuchiwarka do kabli światłowodowych – to urządzenie, które wykorzystuje się do wprowadzenia przewodów za pomocą sprężonego powietrza lub wody.

Na stronie teleoptics.com.pl można znaleźć więcej informacji na temat infrastruktury światłowodowej, sprzętu, narzędzi oraz szkoleń z zakresu obsługi sieci optycznych.