Czym jest tłumaczenie symultaniczne?

Tłumaczenie symultaniczne jest to przetłumaczenie na język obcy wypowiedzi, którą słyszymy po raz pierwszy. Od zawodowego tłumacza wymaga się dużej odporności na stres, bardzo dobrej koncentracji oraz refleksu, aby móc dokładnie przetłumaczyć to, co zostało wypowiedziane. Również bardzo ważna jest dykcja tłumacza, aby móc bezbłędnie wszystko przetłumaczyć dla odbiorcy.

Co jest potrzebne do tłumaczenia symultanicznego?

Bardzo ważnym elementem podczas symultanicznego tłumaczenia jest kabina dźwiękoszczelna, w której przebywa często zespół dwóch tłumaczy. Słuchają się oni w wypowiedź prelegenta, a następnie tłumaczą je na żywo do mikrofonu wszystkim odbiorcom, którzy biorą udział w spotkaniu. Często możemy to zauważyć na szkoleniach i konferencjach międzynarodowych, w których jest nawet kilka grup tłumaczy i tłumaczą oni wypowiedź konferansjera na różne języki dla swoich odbiorców.

Praca tłumacza symultanicznego wymaga świetnej koncentracji i podzielności uwagi, której niestety nie można utrzymać przez cały czas na bardzo wysokim poziomie, dlatego podczas tłumaczeń tłumacze zmieniają się, co około 15 minut i najczęściej w pracują w blokach do 4 godzin. Najczęściej większość konferencji biznesowych tłumaczona jest na język angielskim, więc wystarczy tylko dwóch tłumaczy, ale w przypadku kiedy spotkania tłumaczone są na więcej języków, to do każdej grupy tłumaczy przydziela się osobną kabinę do tłumaczenia.

Czy praca tłumacza symultanicznego jest łatwa?

Dla wielu mogłoby się wydawać, że praca tłumacza jest bardzo prosta, ale niestety tak nie jest. Nigdy nie możemy przerwać słuchanej wypowiedzi i poprosić, aby mówca powtórzył dla nas swoją wypowiedź, dlatego tak ważna jest koncentracja podczas słuchania. Niektóre wypowiedzi posiadają skomplikowane konstrukcje gramatyczne i tłumacz musi je tak przetłumaczyć, aby dla odbiorców całe zdanie miało sens. Decydując się na pracę tłumacza, musimy obowiązkowa znać perfekcyjnie obydwa języki zarówno ten, w którym mówi prelegent, jak również ten, na który będzie tłumaczona jego wypowiedź.