Dlaczego pomoc adwokata w sprawie rozwodowej jest nieoceniona?

Małżeństwo nie zawsze układa się po naszej myśli. Niekiedy życie układa nam taki scenariusz, w którym wszystko wali nam się na głowę i jedynym racjonalnym rozwiązaniem wydaje się rozwód. Rozdzielenie obojga zwaśnionych małżonków jest możliwe tylko za sprawą sądu, co oznacza, że do rozwodu może dość tylko i wyłącznie z jakichś ważnych powodów, czyli kiedy nastąpił zupełny bądź trwały rozpad pożycia.

W sprawach rozwodowych – rozwody Płock zdarzają się równie często, co rozwody w innych miastach – nieoceniona może być pomoc adwokata. Dlaczego pomoc prawnika jest w tym aspekcie tak ważna?

Adwokat i jego zadanie w związku z rozwodem

Rozwód polega na rozwiązaniu wcześniej zawartego związku małżeńskiego na żądanie jednego lub obydwojga małżonków. Sąd może jednak odmówić rozwiązania przysięgi małżeńskiej, jeżeli miałoby to naruszyć dobro wspólnych małoletnich dzieci – dla sądu przede wszystkim najważniejsze jest dobro dziecka lub dzieci zwaśnionych małżonków. Pomoc adwokata jest w tym zakresie nieoceniona, ponieważ ma on pełne prawo do wykonywania czynności prawnych w tym aspekcie.

Do głównych obowiązków adwokata od rozwodów należy:

  • udzielanie porad prawnych oraz pomoc w sprawach związanych z rozwodami,
  • sporządzanie pism i pozwów rozwodowych,
  • występowanie przed sądem w imieniu klienta.

Sam rozwód, a właściwie jego czas trwania, uzależniony jest od kilku czynników. Ważny jest tutaj przede wszystkim stopie skomplikowania sprawy, czyli to, jakie relacje panują pomiędzy obojgiem współmałżonków. Jeżeli oboje racjonalnie przemyśleli swoją pozycję i chcą się rozejść polubownie, to rozprawa będzie tylko formalnością. Jeżeli natomiast małżonkowie nie są zgodni i każdy z nich uważa, że to nie on stoi za rozpadem małżeństwa, to taka rozprawa rozwodowa może ciągnąć się tygodniami, czy nawet miesiącami. Dlaczego w takim razie pomoc adwokata, jest tak ważna i często nieoceniona?

W sprawie rozwodowej warto mieć kogoś doświadczonego u swego boku

Przede wszystkim dlatego, że tego typu rozprawy wiążą się z ogromnym stresem. Jest to jedna z najbardziej stresujących rzeczy, zaraz po utracie bliskiej osoby w wyniku nagłej i niespodziewanej śmierci. Dla niektórych zaś rozwód jest powodem do ułożenia sobie życia na nowo. Niemniej jednak podczas rozwodu naprawdę warto oddać się w ręce doświadczonego prawnika, który:

  • umie trzeźwo i racjonalnie patrzeć na zaistniałą sytuację,
  • wychwyci problematyczne kwestie i je naprostuje,
  • jest w stanie użyć takich argumentów, które mogą pomóc poszkodowanemu klientowi.

Innym powodem, dla którego warto skorzystać z pomocy adwokata, jest jego doskonała znajomość prawa. Prawnik na bieżąco śledzi zmiany w przepisach prawa i umie je wykorzystać na korzyść klienta. Ponadto adwokat może bardzo dobrze przygotować nas do wystąpienia przed sądem. Podpowie jakich argumentów używać, aby udowodnić, w jakich sytuacjach doszło do trwałego bądź zupełnego i całkowitego rozpadu małżeństwa.

Dzięki pomocy adwokata możemy mieć również pewność, że zareaguje on na docinki strony przeciwnej. Często podczas rozwodów w sądzie dochodzi niemal do walki pomiędzy współmałżonkami. Dobry adwokat jest w stanie wychwycić takie „zagrywki” strony przeciwnej jak ukrywanie majątku, granie na zwłokę w celu uzyskania większej sumy alimentów, czy też mieszanie dzieci w sprawy dorosłych.

Jak widać pomoc adwokata w rozwodach w Płocku, czy też w innym mieście, jest nieoceniona, dlatego warto korzystać z tego typu rozwiązań – również z tego względu, że przeciwnik prawie zawsze wspiera się swoim przedstawicielem.