Filtracja węglem aktywnym

Istnieją dwa sposoby, w których węgiel ‚używa się’ do usuwania zanieczyszczeń: absorpcja oraz redukcja katalityczna, czyli proces w czasie którego zanieczyszczenia z ujemnie naładowanymi jonami, są przyciągane do dodatnio naładowanego węgla aktywnego.

Związki organiczne są usuwane przez absorpcję, natomiast osadowe odkażacze takie jak chlor i chloraminy są usuwane poprzez redukcję katalityczną. Węgiel aktywny Warszawa ma szerokie zastosowanie w filtracji, zwłaszcza w domowych systemach filtracji wody. Filtr węglowy może być samodzielnie zastosowany w celu usunięcia z nieprzyjemnego smaku i zapachu z wody miejskiej, która jest i tak była wstępnie oczyszczania i chlorowana. Dzięki temu otrzymujemy smaczniejszą wodę o znacznie wyższej jakości. Jest także stosowany do wstępnego oczyszczania wody jako część systemu odwróconej osmozy, będącego popularnym systemem w akwarystyce. Usuwa on substancje takie jak organiczne zanieczyszczenia, chlor oraz inne, które mogłyby uszkodzić lub zatkać membranę osmotyczną. Węgiel 0.5 mikrona jest szeroko stosowany do usuwania cyst takich jak giardia czy cryptosporidium, powodujące zaburzenia w układzie pokarmowym.

Jakie zanieczyszczenia są usuwane przez węgiel aktywny?

Filtry węgla aktywnego neutralizują lub zmniejszają stężenie wielu lotnych związków organicznych, pestycydów i herbicydów, a także chloru, benzenu, związków trihalogenometanu, radonu, rozpuszczalników, oraz setki innych wytworzonych przez człowieka chemikaliów, które możemy znaleźć w wodzie kranowej. Niektóre filtry węglowe do oczyszczania powietrza są umiarkowanie skuteczne w usuwaniu części, lecz nie wszystkich metali ciężkich. Dodatkowo, mocno sprasowane bloki węglowe w filtrach do wody usuwają jej zmętnienie, cząstki o rozmiarze nawet do 0.5 mikrona, w tym cysty giardia lub cryptosporadium, oraz pyłki. Pomimo iż wyższej jakości filtry węglowe są w stanie usunąć część manganu i siarkowodoru, glaukonitowego w celu usunięcia tych zanieczyszczeń, ponieważ efektywność filtra węglowego wobec tych zanieczyszczeń jest bardzo krótka, jeżeli ich zawartość jest wysoka.

Filtry węglowe nie są skuteczne w usuwaniu rozpuszczonych zanieczyszczeń nieorganicznych lub metali, takich jak sole lub minerały (zanieczyszczenia powodujące osady lub twardość wody), antymon, arszenik, azbest, bar, beryl, kadm, chrom, miedź, fluor, rtęć, nikiel, azotany i azotyny, selen, siarczany, tal lub niektóre nuklidy. Usunięcie tych zanieczyszczeń wymaga zastosowania filtru odwróconej osmozy lub destylacji.

Filtry węglowe do usuwania osadów i pyłów

Węgiel aktywny producent nie usuwa zbyt efektywnie osadu ani pyłu, dlatego w systemie filtracji, często jest poprzedzany filtrem osadowym. Osadowe filtry wstępne, dodatkowo wydłużają życie wkładu węgla aktywnego poprzez wyłapywanie cząstek które w innym wypadku zapychałyby filtr węglowy zmniejszając jego powierzchnię filtrującą, a co za tym idzie zmniejszałby jego zdolności absorpcyjne.