Hydroizolacja fundamentów. Jak ochronić dom przed wilgocią? – Poradnik

Jednym z najbardziej istotnych elementów każdej konstrukcji jest fundament. Powinien on zostać wykonany w taki sposób, by przetrwał wiele lat, a osadzona na nim konstrukcja nie była narażona na uszkodzenia. Samo wylanie lub wymurowanie fundamentu w sposób dokładny i zgodny ze sztuką budowlaną to nie wszystko. Równie ważne jest wykonanie odpowiedniej hydroizolacji, by do wnętrza budynku nie dostawała się wilgoć. Ale jak to zrobić?

Hydroizolacja w domu niepodpiwniczonym

Kluczową kwestią jaką należy określić przed rozpoczęciem wykonywania hydroizolacji, jest to czy dany budynek jest podpiwniczony. W budynkach niepodpiwniczonych, poziom podłogi znajduję się powyżej poziomu gruntu, a głównym zagrożeniem dla tego typu budowli jest przedostająca się przez materiały porowate wilgoć. Stosuje się wtedy izolacje przeciwwilgociową w postaci poziomej przepony oddzielającej fundament od reszty budynku, która zabezpiecza ściany przed wsiąkającą wilgocią. W budynkach niepodpiwniczonych jest to zabieg w zupełności wystarczający, ponieważ zagrożenie zalania występuje jedynie przy ewentualnych powodziach lub lokalnych podtopieniach.

Warstwę izolacyjną układa się na wewnętrznych oraz zewnętrznych ścianach fundamentowych, około 20cm szerzej niż obrys domu, by z łatwością połączyć ją z izolacją pod podłogą parteru. Można ją wykonać np. ze sklejonych ze sobą przy pomocny lepika, dwóch warstw papy na osnowie z poliestru. W podziemnych częściach budynku nie stosuje się zabezpieczeń przeciwwodnych. Formą ochrony stosowaną by zabezpieczyć dom przed działaniem związków chemicznych zawartych w glebie, ściany impregnuje się emulsją asfaltowo-kauczukową.

Izolacja fundamentu w budynku podpiwniczonym

Z powodu ciągle zmieniającego się poziomu wód gruntowych, domu podpiwniczone, poza hydroizolacją muszą posiadać izolacje zabezpieczającą je przed zalaniem – izolację przeciwwodną. Pierwszym z etapów wykonania skutecznie funkcjonującej ochrony przed wnikaniem wody do wewnątrz budynku, jest stworzenie zbiornika hydroizolacyjnego, w przestrzeni od powierzchni gruntu do podłogi piwnicy.

Mamy tu do czynienia z podwójną izolacją poziomą. Pierwsza warstwa musi zostać ułożona na ławie fundamentowej, wykonaną z podwójnej warstwy papy. Należy połączyć ją później z izolacją podłogi piwnicy. Następnym etapem jest wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy. Ściany pokrywamy jedną lub dwoma warstwami papy, a dodatkowo całość osłaniamy folią kubełkową. W dalszej kolejności wykonujemy drugą warstwę izolacji poziomej, ułożonej na ścianach piwnicy powyżej poziomy gruntu. Dobór materiałów użytych do izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej budynków podpiwniczonych zależny jest od ilości wód gruntowych i ogólnych warunków panujących na danym terenie.

Odpowiednia hydroizolacja fundamentu to jedna z najważniejszych kwestii przy budowie domu. Należy wziąć pod uwagę wiele czynników i dokładnie przeanalizować warunki jakie panują na terenie, na którym planujemy rozpocząć budowę. Wilgoć i woda przenikająca do wewnątrz budynku jest w stanie wyrządzić wiele szkód i stworzyć bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia domowników, dlatego tak ważna jest dokładność i wysoka jakość materiałów używanych do zabezpieczenia przed nią fundamentu.

Dowiedz się Więcej