Hydroizolacja fundamentów

Właściwie przeprowadzona hydroizolacja fundamentów jest podstawowym warunkiem uniknięcia późniejszych problemów z wilgocią w budynku. Tego rodzaju czynności są szczególnie ważne w miejscach podmokłych. W takich przypadkach izolacja zarówno przeciwwodna, jak i wodoochronna powinny być jak najlepiej
zaprojektowane.

Hydroizolacja fundamentów, a izolacja pozioma i pionowa

Wykonując hydroizolację fundamentów należy używać mas KMB (czyli mas polimerowo-bitumicznych), a także mikrozapraw uszczelniających, membran bitumicznych i papy, która jest zmodyfikowana za pomocą polimerów.

Na płycie fundamentowej, a także ławach i ścianach dokonywana jest izolacja pozioma, zapobiegająca kapilarnemu podciąganiu przez mury wilgoci. Tego rodzaju izolacja koniecznie musi być szczelnie połączona z izolacją fundamentowych ścian, w których przypadku stosowana jest izolacja pionowa, chroniąca zagłębione w gruncie ściany przed nadmierną działalnością wilgoci.

Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa jako składniki hydroizolacji fundamentów

Izolacja przeciwwodna jest wykonywana w momencie, gdy wysoki poziom wód gruntowych powoduje, iż budynek stoi niemal w wodzie. Ponadto w sytuacji, jeżeli dochodzi do spiętrzenia wody opadowej przy fundamentach, w sytuacji gdy dochodzi do nadmiernych opadów atmosferycznych. Aby tego rodzaju izolacja była skuteczna należy przede wszystkim zaprojektować ją poprawnie oraz wykonać w taki sposób, by była ona chroniona przed uszkodzeniem w momencie eksploatacji obiektu.

Z kolei izolacja przeciwwilgociowa jest wykonywana w momencie, gdy znajdujący się dookoła budynku grunt w postaci piasku lub żwiru, jest niespoisty i dobrze przepuszczalny. Wówczas woda opadowa nie ma możliwości się spiętrzać przy fundamentach, nawet w momencie najbardziej obfitych opadów.

Najczęstsze błędy w wykonaniu hydroizolacji

Najczęściej spotykane błędy pojawiają się już w projekcie hydroizolacji. Stosuje się np. materiały zupełnie nieodpowiednie do danego stopnia obciążenia wilgocią bądź też niekompatybilne ze sobą. Ponadto projektanci mogą użyć nieadekwatną technologię, która nie uszczelnia skomplikowanych i krytycznych
miejsc.

Jeżeli zaś chodzi o błędy wykonawcze to może to być np. niezbyt dobrze przemyślana zamiana poprawnie dobranych w projekcie materiałów wodoochronnych. Daje to efekt niemożliwego połączenia ze sobą wodoochronnych powłok.

Artykuł powstał we współpracy z https://kedziorahydroizolacje.pl