Jak często powinno się wykonywać przegląd instalacji gazu w domu jednorodzinnym?

Idealny dom powinien być nie tylko wygodny, ale również bezpieczny. Dlatego należy przywiązać szczególną uwagę do tego, by utrzymywać znajdujące się w nim elementy konstrukcyjne w dobrym stanie. Dotyczy to również, a może i przede wszystkim, instalacji gazowej.

Życiodajna energia, która jednak niesie za sobą wiele niebezpieczeństw

Instalacja gazowa odpowiada za zasilanie całego szeregu niezwykle ważnych urządzeń znajdujących się w wielu domach. Należą do nich m. in. bojlery, kaloryfery czy kuchenki. Gaz płynący w rurach daje nam zatem ciepło i energię. Jednak opisywane paliwo potrafi być również niezwykle niebezpieczne. Co rusz słyszymy w mediach o przypadkach wybuchów gazu w domach mieszkalnych. Powodów może być kilka. Najczęstszym z nich jest jednak rozszczelnienie instalacji gazowej i wydostanie się błękitnego paliwa z rur i przewodów na zewnątrz. Gdy miejscem ulatniania się gazu są przestrzenie zamknięte, wystarczy tylko jedna iskra, by doprowadzić do pożaru lub eksplozji nagromadzonych w mieszkaniu oparów. Pamiętajmy ponadto, że ulatniający się gaz może doprowadzić do zatrucia czadem domowników. Tego typu przypadki również bardzo często pociągają za sobą ofiary śmiertelne.

Jak często kontrolować instalację gazową?

Jak zatem zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom domu podłączonego do sieci gazowej? Odpowiedź jest prosta: należy dokonywać częstych przeglądów domowej sieci gazowej. Pozwoli to na szybkie wykrycie usterek, które mogą skutkować ulatnianiem się niebezpiecznych oparów. Prawo budowlane (art. 62, § 1) stanowi, że właściciel budynku co najmniej raz w roku powinien zadbać o to, by fachowy podmiot zewnętrzny skontrolował instalacje gazową, przewody kominowe i wentylacyjne. Jednak jeden przegląd w ciągu dwunastu miesięcy to absolutne minimum. W rzeczywistości, takie czynności powinny być przeprowadzane częściej. Najlepiej, gdy zlecimy wykonanie kontroli co najmniej dwa razy do roku. Pierwszy raz na początku sezonu grzewczego, a drugi raz – na jego końcu. Chcąc zlecić wykonanie kontroli instalacji gazowej najlepiej zwrócić się do fachowców z firmy AKWIN – przegląd instalacji gazu.

Dlaczego warto zachować szczególną ostrożność?

Chyba nie trzeba nikomu uzmysławiać potrzeby wykonywania kontroli instalacji gazowej wtedy, gdy jest ona podawana największemu obciążeniu, czyli w okresie jesienno-zimowym. Dlaczego jednak warto przeprowadzić przegląd instalacji w okresie wiosennym? Otóż rury i przewody znajdujące się w naszym domu, w czasie sezonu grzewczego mogły ulec uszkodzeniom eksploatacyjnym oraz zniszczeniom wynikającym z oddziaływania niskich temperatur. Warto zatem sprawdzić, czy zimowe miesiące nie odcisnęły piętna na naszej instalacji gazowej. Przy okazji zapewnimy bezpieczeństwo sobie i naszym bliskim.