Jaki powinien być projekt domu energooszczędnego?

Planując budowę własnego domu dla rodziny, zanim przystąpimy do prac projektowych, musimy zdać sobie sprawę, że jedynym dostępnym rozwiązaniem jest budowa domu energooszczędnego. I to nie tylko dlatego, że dzięki nowym technologiom zaoszczędzimy w dłuższym okresie czasu mnóstwo pieniędzy, ale również dlatego, że do nowych energooszczędnych technologii obliguje nas prawo.

Jako przywilej, ale i jako obowiązek musimy uznać fakt, że dom energooszczędny powinien konsumować od 3 do 5 razy mniej energii do jego ogrzania niż obiekt budowany bez usprawnień energooszczędnych. Zgodnie z kalkulacjami, którymi objęte jest budownictwo energooszczędne, wyliczono, że aktualnie budowa budynku energooszczędnego kosztuje o 5-6% więcej niż obiektu standardowego. Ten wskaźnik już zmalał w stosunku do 7-10% jeszcze kilka lat temu. 

Od 2014 roku, projektanci domów muszą brać po uwagę wskaźnik EP (kWh/m2rok). Określa on dopuszczalne roczne zapotrzebowanie na energię nieodnawialną, pierwotną. Energię, która jest niezbędna do ogrzania danego obiektu, wentylacji, chłodzenia i ogrzania wody użytkowej dla każdego indywidualnego budynku. Wskaźnik ten od roku 2021 określono wartością stałą na 70kWh/m2 rok. Czyli dom energooszczędny to taki, dla którego energia potrzebna konieczna do ogrzania będzie niższa niż wskaźnik 70kWh/m2 rok. Wskaźnik ten określa  ilość energii, potrzebnej do ogrzania 1m2 powierzchni danego budynku w ciągu roku.

I z tego punktu widzenia domy klasyfikujemy na:

  • budynki o wskaźniku powyżej 70 kWh/m2 rok to obiekty znajdujące się już poza jakąkolwiek klasą energooszczędności
  • budynki o wskaźniku od 30 do 70 kWh/m2 rok to obiekty określane jako energooszczędne
  • budynki o wskaźniku od 15 do 30 kWh/m2 rok to obiekty o statusie niskoenergetycznym
  • budynki o wskaźniku od 1 do 15 kWh/m2 rok  to obiekty zwane pasywnymi
  • budynki o wskaźniku 0 kWh/m2 rok to obiekty zero energetyczne
  • budynki o  dodatnim bilansie energetycznym – to obiekty  plus energetyczne

Wprowadzany od 2021 roku wskaźnik będzie zatem określał próg dla budowy budynków energooszczędnych. Na podstawie tego wskaźnika widać , ile jest jeszcze do zrobienia, ponieważ dzisiaj wynosi on 95 kWh/m2 rok. Od roku 2018 wszystkie domu, jakie otrzymają zgodę na budowę, w dzisiejszym rozumieniu tego słowa będą energooszczędne.

Aby budynek spełniał kryteria energooszczędności i mieścił się w parametrach wskaźników energooszczędnościowych powinien:

  • mieć bardzo dobrą izolację wszystkich przegród zewnętrznych, również staranną izolację dla stolarki okiennej i drzwiowej
  • mieć zredukowane mostki termiczne
  • mieć system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła o najwyższej sprawności
  • mieć instalację grzewczą również o najwyższej sprawności

Mówiąc najprościej, dom energooszczędny powinien zużywać jak najmniej energii w codziennej, standardowej eksploatacji. Dotyczy to wszystkich funkcji zainstalowanych w nim urządzeń. Nowoczesny dom powinien nie zwiększać, jak to się dzieje dzisiaj, tylko ograniczać emisje dwutlenku węgla do atmosfery, a przede wszystkim, i to jest docelowy etap, wykorzystywać w jak największym stopniu energię odnawialną.