Jakie informacje zawarte są w dowodach osobistych? Co widzi celnik po zeskanowaniu naszego dowodu osobistego na lotnisku?

Zadbaj o szybką identyfikację danych pasażera zawartych na dokumentach tożsamości. Usprawnij w ten sposób funkcjonowanie lotniska poprzez jego automatyzację. Daj wygodny dostęp celnikom do wszelkich niezbędnych informacji pozwalających na przeprowadzenie procedury związanej z odprawami podróżnych.

Obecnie do swobodnego podróżowania w obrębie państw wchodzących w skład Unii Europejskiej wystarczy dowód osobisty. Dokument pozwala na potwierdzenie naszej tożsamości, a tym samym również swobodne przekroczenie granicy.

Dzięki podjętym działaniom zmierzającym do automatyzacji szeregu procesów, nasze dane osobowe coraz częściej wprowadzane są do różnego rodzaju systemów informatycznych wykorzystywanych przez szereg instytucji. Pozwoliło to na wyparcie weryfikacji tożsamości na podstawie dokumentu poddawanego tzw. wizualnej kontroli.

Dostosowanie szeregu procedur związanych z obsługą do dzisiejszych wymogów rynkowych, dało możliwość wyeliminowania sytuacji, w których na lotniskach mamy do czynienia z kilkugodzinną kolejką związaną z odprawą pasażerów.

Co widzi celnik po zeskanowaniu naszego dowodu osobistego na lotnisku? 

W dokumencie tożsamości w postaci dowodu osobistego, zostały zawarte wszelkie niezbędne informacje pozwalające na identyfikację osoby podróżującej. W ten sposób celnik przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi, ma możliwość szybkiego zweryfikowania, czy osoba posługująca się dokumentem tożsamości w rzeczywistości jest jego właścicielem. Dzięki połączeniu systemów, celnik ma również możliwość sprawdzenia, czy podróżny nie znajduje się na liście osób poszukiwanych. Dodatkowo ma możliwość zweryfikowania, czy osoba, która chce przekroczyć granice państwa nie tylko w celu wyjazdu, ale także i wjazdu do naszego kraju, stanowi zagrożenie zarówno dla porządku publicznego, jak i bezpieczeństwa wewnętrznego. W ten sposób pracownik służby celnej ma pełną kontrolę nad tym kto wyjeżdża i wjeżdża do kraju.

Czego potrzebujemy, aby móc odczytać zadrukowane dane na dokumencie tożsamości?

Niezbędnym urządzeniem, które pozwala na identyfikację danych zadrukowanych na dokumentach występujących zarówno w postaci kart plastikowych, jak i w wersji papierowej, jest czytnik dowodu osobistego. To innowacyjne rozwiązanie pozwalające na szybkie sczytanie i zweryfikowanie informacji, skanowanie obrazu rozpoczyna automatycznie tj. w momencie położenia dokumentu w postaci np. dowodu osobistego na powierzchnię czytnika. Tego typu urządzenie w znacznym stopniu przyczynia się do usprawnienia pracy służb celnych i skraca czas potrzebny na przeprowadzenie odprawy podróżnych.

Czytnik dowodu osobistego doskonale sprawdzi się również w przypadku odczytu i weryfikacji danych zawartych na innych rodzajach dokumentów. Mowa w tym momencie m.in. o paszportach oraz kartach pokładowych na lotniskach.