Kto powinien wypełniać dokumenty CMR?

Mimo iż konwencja CMR nie wprowadza bezwzględnego obowiązku, aby każdy przewoźnik musiał posiadać list przewozowy, to jednak warto taki dokument mieć, gdyż dzięki niemu mamy wiele korzyści, jak również podczas utraty lub uszkodzenia przedmiotu naszej przesyłki, możemy wnioskować o wypłatę odszkodowania.

Jakie funkcje pełni dokument CMR?

  1. Funkcja dowodowa. Zgodnie z art. 4 konwencji CMR list przewozowy jest dowodem zawarcia umowy, jednak w razie utraty dokumentu czy też jego nieprawidłowości, nie wpływa on na ważność umowy przewozu. Dokument CMR stanowi również dowód zawarcia umowy, wszelkie jego warunki oraz przyjęcie towaru do przewiezienia przez przewoźnika.
  2. Funkcja legitymacyjna. Posiadając dokument CRM łatwiej jest przewoźnika wylegitymować i sprawdzić co przewozi oraz w razie jakichkolwiek uszkodzeń można dochodzić roszczeń i uzyskać odszkodowanie. Przewoźnik, który posiada pierwszy egzemplarz listu przewozowego jest jego głównym właścicielem i może on wstrzymać przewóz, może zmienić miejsce jego przeznaczenia albo nawet zmienić odbiorcę na innego, niż jest wskazany w dokumencie CMR.
  3. Funkcja instrukcyjna. Dokument CMR zawiera również szczegółowe instrukcje, które ułatwiają przewoźnikowi wykonanie zadania i dostarczenie przesyłki na miejsce.
  4. Funkcja informacyjna. List przewozowy CMR jest również informacją dla odbiorcy o zrealizowanym przewozie, a także umożliwia kontrolę czy przesyłka została dostarczona zgodnie ze wskazówkami.

Kto powinien wypełnić dokument CMR?

Według konwencji CMR nie ma jednoznacznie wskazanej osoby, która powinna wypełnić ten dokument. W art. 7, o wypełnianiu dokumentów, celem jest podanie, kto odpowiada za wszystkie dane podane w liście przewozowym. Według tego przepisu główną osobą, która odpowiada za wszystkie koszty lub szkody jest nadawca.

W dokumencie przewozowym CMR powinny być wystawione wszelkie dane, skąd jest nadawana przesyłka przez kogo dla kogo i gdzie. Dodatkowo musimy podać wagę produktów, liczbę sztuk oraz dodatkowe wszystkie numery produktów niezbędne do przewozu przesyłki. W każdym dokumencie CMR szczegółowo opisujemy, co chcemy przewozić i gdzie, a w razie potrzeby można także dopisać dodatkowe dane oraz załączyć dodatkowe dokumenty.