Legalizacja wag ma znaczenie

Czy często zdarza Ci się, że ważąc produkty na jednej wadze pokazuje Ci jedną wartość, a na drugiej zupełnie inną?

Jak się okazuje, w niektórych dziedzinach nawet bardzo mała różnica w wadze może okazać się problematyczna. Dlatego tak ważne jest to, aby waga wskazywała właściwą wartość. Jednak jak się dowiedzieć, który produkt, będzie wskazywał faktyczną wartość? Pomocny może być tutaj proces legalizacji wag.

Czym jest legalizacja wag?

Legalizacja wag pozwala na stwierdzenie i potwierdzenie, czy dany produkt waży z określoną przez Urząd Miar dokładnością. Warto tutaj podkreślić, że dla różnych branż dokładność ta jest różna. Przykładowo dla wag sklepowych określa się dokładność do 5 gram, z kolei wagi magazynowa zazwyczaj mają dokładność do 50 gram. W określonych sytuacjach Urząd Miar może sprawdzić, czy używana w danym miejscu waga ma ważną legalizacją. Mogą tego dokonać także Inspektorzy Sanitarni, Strażnicy Miejscy czy Inspektorzy Handlowi. Za brak legalizacji wagi może zostać nałożony mandat w wysokości do 500 zł.

Co jeszcze należy wiedzieć na temat legalizacji wag?

Każda legalizacja wagi ma określony termin ważności. Dokładne dane na ten temat znajdują się w Rozporządzeniu w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. Legalizowane są wagi w różnych branżach. Wymagają tego np. wagi sklepowe. Legalizację wykonuje się także dla wag samochodowych. Na rynku działają firmy, które specjalizują się w tego rodzaju usługach dla różnorodnych branż. W zakres ich działań wchodzą czynności, które pozwalają na stwierdzenie, czy dana waga faktycznie odpowiada wyznacznikom metrologicznym dla danej grupy produktów. Wykonują one także legalizacje pierwotne i ponowne wag, o ile jest to wymagane. Po ponownej legalizacji, na wadze umieszczane są informacje, kiedy i gdzie została ona przeprowadzona. Zazwyczaj mają one formę hologramów. Takie dane pozwalają na łatwiejsze skontrolowanie tego, czy legalizacja jest ważna, zarówno właścicielowi wagi, jak i osobom, które dokonują kontroli z urzędu.