Maska cało twarzowa pełna, czyli najlepsza ochrona dróg oddechowych

Obecnie istnieje wiele zawodów, w których charakterystycznym zjawiskiem jest wysoki poziom pyłów bądź obecność gazów, chemikaliów lub innych substancji wiszących w powietrzu, które nie tylko stanowią pewną niedogodność ale i stanowią zagorzenie dla zdrowia i życia.

Odpowiednia ochrona dróg oddechowych stanowi jeden z najważniejszych warunków komfortu i wydajności pracy. Czym zatem kierować się przy wyborze maski ochronnej do pracy?

Rodzaje masek ochronnych – charakterystyka

Na rynku dostępny jest szereg Środków Ochrony Indywidualnej w postaci masek, półmasek wyposażonych w filtry i pochłaniacze przystosowane do radzenia sobie z różnymi rodzajami związków chemicznych. Nie powinno się bagatelizować zagrożenia, jakie stanowi nieodpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych. Pyłki są w stanie powodować często nieodwracalne uszkodzenie górnej części układów oddechowych. Podobnie wygląda to w wypadku oczu, ponieważ pyłki mogą trwale uszkodzić wzrok człowieka.

Pewne substancje takie jak azbest, stanowią zagrożenie nowotworowe, gdy trafią do płuc. Wiele rodzajów chemikaliów powoduje osłabienie wymiany tlenu i dwutlenku węgla co może skutkować uduszeniem się. Efektywna maska ochronna może ocalić człowieka przed utratą zdrowia i problemami mogącymi ciągnąć się latami.

Maska całotwarzowa – maksymalny poziom zabezpieczenia

W celu maksymalnej ochrony układu oddechowego, wzroku ale i całej twarzy przed pyłem lub chemikaliami, powstała maska całotwarzowa. Jest ona produkowana w formie dopasowywanej do twarzy lub też w formie hełmu. W zależności od modelu posiada szereg wejść do filtrów oraz do butli z powietrzem. Wyposażone są one często w gumowe obicia pozwalające na szczelność po przyłożeniu do twarzy. Szyba wykonana ze szkła lub plastiku stanowi dobra ochronę przeciwko pyłom, ale także odpryskom i wielu innymi elementom, które mogą uszkodzić oczy. Stanowi to doskonałe połączenie pomiędzy bezpieczeństwem a wygodą.

Jeżeli poszukujesz maski całotwarzowej o wysokiej jakości, to sklep bhp jest do tego najlepszym miejscem. Pamiętać, aby wybierać tylko te sklepy, które charakteryzują się renomą i markowymi produktami.