Na czym polega wznowienie granic nieruchomości?

Wznowienie granic nieruchomości to proces dość skomplikowany, dlatego też z całą pewnością musi się tym zająć bardzo doświadczony geodeta, który wcześniej wykonywał wiele zleceń tego typu. Na takie usługi geodezyjne można jednak zdecydować się tylko wtedy, gdy wcześniej zgodnie z prawem granice nieruchomości zostały już wytyczone. Wznowienie granic to nic innego jak odnalezienie (być może) zniszczonych punktów granicznych i dokładne ich zaznaczenie na obszarze badanych gruntów, tak aby były one dobrze widoczne dla osób, które są właścicielami sąsiadujących ze sobą obszarów. Wtedy też granice pomiędzy nieruchomościami zostaną ściśle wytyczone i można dzięki temu uniknąć wielu niedogodności prawnych, dlatego pomoc geodezyjna jest w takich przypadkach naprawdę bardzo wskazana i nie powinno się na niej oszczędzać.

Przesunięte lub uszkodzone punkty graniczne

Proces wznowienia granic nieruchomości odbywa się zwłaszcza wtedy, gdy punkty graniczne zostały uszkodzone lub w jakiś sposób przesunięte. Oczywiście nie można się tym zajmować samodzielnie, ponieważ trzeba wykonywać w tym zakresie wszystkie czynności zapisane w Prawie Geodezyjnym, a więc wtedy wynajmuje się geodetę. Analizuje on dokładnie dokumenty działek, bada obszary i na nowo wytycza granice nieruchomości, które obowiązywać będą zgodnie z polskim prawem. Oczywiście obie strony konfliktu muszą być o tym fakcie poinformowane, można przecież odwoływać się od takich prac, jeśli wyniki według jednej ze stron nie są zbyt miarodajne. Jeśli jednak jedna ze stron nie pojawi się na wznowieniu granic nieruchomości, geodeta dalej wykonuje swoje czynności. Granice nieruchomości należy wyznaczyć na podstawie różnorodnych dokumentów geodezyjnych, które będą potem stanowić dowód w sprawie, a więc bez takich dokumentów przeprowadzenie takiego procesu jest niemożliwe.

Ile czasu trwa wznowienie granic nieruchomości?

Warto zadać sobie pytanie na temat tego ile konkretnie czasu może trwać wznowienie takich granic? Przede wszystkim zależne jest to od posiadanej dokumentacji geodezyjnej, jeśli jakieś dokumenty zaginęły, najpierw trzeba je odszukać, aby móc wykonywać jakiekolwiek czynności prawne związane z wznowieniem granic nieruchomości. Inaczej pod kątem prawnym takie pomiary nie będą miały większego sensu i praca geodety będzie zmarnowana. Jak widać może to trwać nawet kilka tygodni, w sporadycznych przypadkach nawet ponad miesiąc, jednak w większości przypadków sprawę załatwia się polubownie, a więc nie powinno to zająć więcej niż kilka dni.

Geodeci świadczący usługi geodezyjne polegające na wznowieniu granic nieruchomości:

 • Usługi Geodezyjne Witold Witkowski
  Adres: os. Przemysława 13a/5, 61-064 Poznań
  Telefon: +48 534 019 115
  E-mail: [email protected]
  Sprawdź ofertę
 • Geodeta – mgr inż. Andrzej Janeczek
  Adres: ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków
  Telefon: +48 604 931 476
  E-mail: [email protected]
 • Pracownia geodezyjno-kartograficzna
  Adres: ul. Czarnomorska 17, 02-758 Warszawa
  Telefon: +48 533 600 602
  E-mail: [email protected]