Remont ceglanego komina – krok po kroku

Ocena stanu technicznego komina

Komin podobnie, jak inne elementy budynku ulega zużyciu eksploatacyjnemu. Do jego niszczenia przyczynić się mogą niekorzystne warunki atmosferyczne, błędy popełnione podczas budowy, a także stosowanie różnych materiałów opałowych. Dlatego pierwszym krokiem zmierzającym do remontu komina jest jego wyczyszczenie, a następnie przeprowadzenie oględzin i oceny stanu technicznego. Stan techniczny elementów znajdujących się ponad dachem można ocenić samodzielnie, kontrolę kanałów spalinowych należy powierzyć fachowcowi.

Naprawa przewodów kominowych

W przypadku wykrycia nieszczelności i zniszczeń przewodów spalinowych trzeba zastanowić się nad wyborem metody ich usunięcia. W związku z tym, że budowa nowego kanału jest bardzo kosztowna i pracochłonna, lepszym rozwiązaniem jest montaż wkładów kominowych, które umożliwiają dalszą bezpieczną eksploatację komina. W sprzedaży znaleźć można wkłady metalowe, ceramiczne lub wykonane z folii aluminiowej. Przed zakupem odpowiedniego produktu należy wziąć pod uwagę rodzaj urządzenia grzewczego, temperaturę jego pracy, rodzaj spalanego paliwa oraz wielkość otworów wylotowych. Zebranie tych informacji pozwala na wybór optymalnego sposobu zabezpieczenia przewodu kominowego. Podczas montażu wkładów kominowych zdarza się, że średnica kanału jest zbyt mała. W takiej sytuacji wykonuje się frezowanie, czyli rozwiercanie kanału za pomocą wiertnic łańcuchowych lub wyposażonych w głowicę diamentową. Tego rodzaju zabiegi mają charakter inwazyjny, a otwór nie powinien być powiększany o więcej niż jedną trzecią. Frezowanie to skuteczny sposób na renowację kominów ceglanych, zwłaszcza w sytuacji, gdy budowa nowego kanału jest niemożliwa lub zbyt kosztowna.

Remont odcinka znajdującego się ponad dachem

Kolejnym krokiem jest remont elementu wystającego ponad dachem. Ten fragment ze względu na działanie warunków atmosferycznych jest najbardziej narażony na zniszczenie. W przypadku kominów ceglanych najczęściej dochodzi do odparzania się oraz odpadania tynku, co może prowadzić do zawilgocenia i niszczenia cegieł. W takiej sytuacji należy pokryć komin nowym tynkiem przy użyciu zaprawy mrozoodpornej i przyczepnej zaprawy lub zastosować okładzinę z mrozoodpornych płytek ceramicznych. Przed przyklejeniem płytek konieczne jest użycie preparatu gruntującego oraz nałożenie izolacji przeciwwilgociowej. Przeprowadzając remont komina, należy pamiętać o detalach, takich jak daszki, czy obróbki blacharskie zabezpieczające przed wnikaniem wilgoci. Ostatnim etapem prac naprawczych jest wykonanie próby końcowej, pozwalającej zweryfikować poprawność i skuteczność wykonanych czynności.

Dowiedz się Więcej