Rodzaje pomiarów geodezyjnych

Usługi geodety są niezbędne wtedy, gdy planujemy na przykład budowę domu lub podział działki lub wszelkich innych inwestycji budowlanych. Pomiary, które wówczas się wykonuje dzieli się głównie na trzy rodzaje: sytuacyjne (poziome), wysokościowe (pionowe) oraz połączenie dwóch poprzednich – sytuacyjno-wysokościowe.

Pomiary sytuacyjne

Pomiary sytuacyjne, inaczej nazywane poziomymi lub tachimetrią, służą do określenia identyfikacji oraz położenia wszelkich pomierzonych w terenie punktów na mapie w odpowiednim układzie współrzędnych, w tym wszelkich załamań obiektów liniowych oraz punktów załamań obszarów powierzchniowych (np. rogów budynków). Do tej grupy zaliczamy pomiary terenowe, fotogrametryczne oraz kartometryczne. Jeżeli korzysta się do tego z tachimetru tradycyjnego, to wówczas wszystkie wyniki pomiarów zapisuje się w dzienniku tachimetrycznym. Laserowe tachimetry natomiast zapisują w pamięci wewnętrznej urządzenia pomiary, które następnie można przenieść do innego urządzenia. Na podstawie tych pomiarów wykonuje się szkic terenu.

Pomiary wysokościowe

Ten rodzaj pomiarów jest związany z ukształtowaniem powierzchni terenu. Ich głównym zadaniem jest zmierzenie wysokości danego punktu względem złożonego punktu odniesienia, a właściwie wykonuje się pomiar różnic pomiędzy tymi punktami, dzięki czemu przedstawia się formy terenu. Ten proces fachowo nazywa się niwelacją, która może być trygonometryczna, geometryczna, hydrostatyczna, satelitarna oraz barometryczna. Aby dokonać pomiaru niwelacji geodecie potrzebny jest niwelator lub tachimetr oraz łata niwelacyjna, a także osoba do pomocy, gdyż ten pomiar wymaga dodatkowej pary rąk, która będzie się przemieszczać z łatą niwelacyjną.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

W tej metodzie również wykorzystuje się metodę biegunową oraz tachimetr, gdyż dzięki niemu określimy położenie i wysokości mierzonych obiektów. Dzięki pomiarom powstają mapy sytuacyjno-wysokościowe, które są odzwierciedleniem zarówno położenia mierzonych punktów wraz z ich pomiarem wysokości. Taka mapa zawiera wszelkie szczegóły dotyczące ukształtowania rzeźby terenu.

Pomiary geodezyjne są jednym z najważniejszych elementów podczas jakichkolwiek prac budowlanych. Pomiary wykonuje się oczywiście przed rozpoczęciem prac, ale także i w trakcie oraz po zakończeniu budowy, sprawdzając tym samym, czy projekt został wykonany zgodnie z zaleceniami. Bardzo istotne jest żeby pomiary geodezyjne były wykonane przez rzetelną geodetę, gdyż od tego zależy sposób w jaki ma być realizowana dana inwestycja.