Rozwód Warszawa – jak długo trwa, jak wygląda i ile kosztuje?

Rozwód jest ostatecznym zakończeniem małżeństwa. Na wniosek jednej ze stron lub obojga małżonków sąd orzeka rozwiązanie związku małżeńskiego. Wiąże się to jednak z przeprowadzeniem postępowania rozwodowego i pociąga za sobą pewne wydatki. Ile czasu potrzebujemy i na jakie koszty musimy się przygotować biorąc rozwód w Warszawie?

Jak długo trwa rozwód?

Od momentu złożenia pozwu przez jednego z małżonków, sąd w przeciągu 2-3 miesięcy dostarcza odpis pozwu drugiej ze stron. Ma ona prawo na niego odpowiedzieć i przedstawić swoje stanowisko lub wnieść o oddalenie powództwa. Następnie sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy – czasem trwa to nawet do 7 miesięcy. Długość postępowania rozwodowego jest zależna od tego, czy małżonkowie rozstają się bez orzekania o winie, czy też dąży się do wykazania winy jednej ze stron. Bywa, że sąd decyduje się na udzielenie rozwodu już na pierwszej rozprawie. Dotyczy to przypadków, w których pozew jest dokładnie przemyślany i konstruktywnie ukazuje wszystkie okoliczności całkowitego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego,a obie strony nie dążą do ustalenia winy któregoś z małżonków.

Rozwód na pierwszej rozprawie można również uzyskać, gdy nie ma żadnych wątpliwości co do winy jednego z małżonków. Bierze on na siebie całkowitą odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Sprawa może się nieco wydłużyć, jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. W takich przypadkach sąd może najpierw zechcieć uzyskać opinię biegłych, aby przyznać opiekę jednej ze stron. Jeżeli pomiędzy małżonkami toczy się spór o to kto jest winny rozpadu pożycia małżeńskiego, sprawa może znacznie wydłużyć się w czasie. Długość procesu uzależniona jest od ilości i rzetelności przedstawionych dowodów (np nagrania, zdjęcia, zarejestrowane fakty niewierności, przesłuchania rodziny i znajomych). Bywa, że uzyskanie rozwodu w takich okolicznościach może potrwać nawet od 2 do 3 lat. Należy również pamiętać, że czasem wyrok wydany przez Sąd Okręgowy nie oznacza zakończenia postępowania. Każda ze stron ma prawo wniesienia apelacji do Sądu Apelacyjnego. W takiej sytuacji postępowanie może się przedłużyć nawet o kolejne 6-8 miesięcy.

Ile kosztuje rozwód w Warszawie?

Koszty sądowe są jednakowe w całym kraju. Składając pozew o rozwód musimy uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Można tego dokonać osobiście w sądowej kasie, bądź przelewem internetowym. Jeżeli sąd ustali, że winę za rozpad związku ponosi drugi małżonek, otrzymamy zwrot w wysokości 300 zł gdy już wyrok się uprawomocni. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie koszt wynosi 300 zł. Taką kwotę małżonkowie dzielą na siebie po połowie i wpłacają po 150 zł. Jeżeli do pozwu dołączamy wniosek o podział majątku, wówczas musimy dodatkowo zapłacić 1000 zł. Gdy strony są zgodne, ustaliły konkretny projekt podziału i nie jest wymagana ocena rzeczoznawcy, wówczas ta dopłata maleje do 300 zł.

Dodatkowe wydatki związane są z zabezpieczeniem kontaktów z dzieckiem – 40 zł, wydaniem zaświadczenia o eksmisji – 200 zł i opłaceniem sprawy o alimenty – 5% zasądzonej kwoty. Do tego dochodzą jeszcze wydatki na adwokata w przypadku, gdy zachodzi potrzeba zatrudnienia go do sprawy. Jeżeli będzie potrzebować dobrego adwokata warto sprawdzić ofertę tego adwokata –  Małgorzata Tokarz. Jest to adwokat, który specjalizuje się w prawach rozwdowych, a także jego honorarium nie jest zbyt wysokie. Możliwe jest zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie prawa ubogich. W takiej sytuacji trzeba złożyć oświadczenie mówiące o tym, że nie jesteśmy w stanie uiścić opłat sądowych bez strat osobistych i rodzinnych. Takie oświadczenie musi być zgodne z prawdą i powinno zawierać szczegółowe dane o rodzinie, majątku i dochodach.