Zastosowanie herbicydów w rolnictwie

Pestycydy są szerokim pojęciem obejmującym szereg produktów i substancji przeznaczonych do zapobiegania, zwalczania lub łagodzenia działania szkodników.

Najczęstszym zastosowaniem pestycydów są środki ochrony roślin, które ogólnie chronią rośliny przed szkodliwym wpływem, takim jak chwasty, choroby lub owady. Takie stosowanie pestycydów jest tak powszechne, że termin „pestycyd” jest często traktowany jako synonim środków ochrony roślin, chociaż w rzeczywistości jest to termin szerszy, ponieważ pestycydy są również używane do celów pozarolniczych. Produkty biobójcze są rodzajem pestycydów, które obejmują produkty takie jak środki dezynfekujące, konserwujące, rodentycydy i produkty przeciwporostowe, które są stosowane do zwalczania różnych rodzajów organizmów szkodliwych. Biocyd można zdefiniować jako substancję czynną lub preparat zawierający jedną lub więcej substancji czynnych w postaci, w jakiej są one dostarczane użytkownikowi, mające na celu zniszczenie, powstrzymanie, unieszkodliwienie, zapobieganie działaniu na każdy organizm szkodliwy za pomocą środków chemicznych lub biologicznych.

Pestycydy głównie dzielą się na insektycydy stosowane do zabijania owadów, fungicydy do niszczenia pleśni i grzybów, herbicydy to środki chwastobójcze, regulatory wzrostu roślin i rodentycydy do likwidowania szczurów i myszy.

Wraz z wprowadzeniem dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów ustanowiono zasady zmniejszające ryzyko dla zdrowia ludzi i środowiska związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Przez cały czas użytkownik końcowy musi postępować zgodnie z instrukcjami stosowania na etykiecie produktu i musi nosić odpowiednią odzież ochronną jak rękawiczki czy kombinezon, jeśli jest to zalecane na etykiecie produktu. Niektóre problemy z chwastami najlepiej kontrolować za pomocą herbicydów, przykładowo jako oprysk w kukurydzy. Odbywa się to poprzez jeden lub kombinację procesów, czyli uszkadzanie komórek liści i powodowanie ich wysychania, zmienianie pobierania składników odżywczych, zakłócanie wzrostu i rozwoju lub zakłócanie fotosyntezy.