Podnośnik nożycowy nie działa prawidłowo – możliwe przyczyny

Podnośnik nożycowy pozwala na bezpieczne wynoszenie pracowników i narzędzi na znaczne wysokości. To maszyna, z której powszechnie korzysta się zarówno w budynkach, jak i na świeżym powietrzu. Stanowi jeden z najważniejszych elementów wyposażenia wielu firm. Co zrobić, gdy podnośnik nożycowy nie działa prawidłowo? Z czego może to wynikać?

Podest w podnośniku nożycowym nie unosi się

Jeśli podest w podnośniku nożycowym nie unosi się lub samoistnie opada, źródłem tego problemu zwykle jest awaria kierunkowości obrotów silnika. Najczęściej poszczególne elementy tego układu nie są ze sobą odpowiednio połączone lub przypadkiem się rozłączyły. Zdarza się też, że problemy z unoszeniem platformy wynikają z przegrzania silnika i uruchomienia wyłącznika termicznego, braku ciśnienia pompy czy nieprawidłowego doprowadzenia zasilania.

Hałas podczas korzystania z podnośnika nożycowego

Choć hałas pojawiający się w trakcie pracy z wykorzystaniem podnośnika nożycowego nie wpływa bezpośrednio na możliwość jego eksploatacji, może on być zapowiedzią poważniejszych usterek. Najczęściej świadczy o zapowietrzeniu systemu lub uszkodzeniu pompy czy nawet jednostki napędowej. Jeśli podnośnik nie zostanie poddany przeglądowi i naprawie, już po kilku tygodniach może ulec poważniejszej usterce.

Podnośnik nożycowy nierówno podnosi podest

Jeśli podnośnik nożycowy nierówno podnosi podest, może to świadczyć o zapowietrzeniu jego układu hydraulicznego. Najczęściej powietrze znika samoistnie w trakcie użytkowania sprzętu, ale zdarza się, że jest go za dużo. Jak sobie poradzić z tym problemem? Sposobem może być opuszczenie dźwignika do pozycji spoczynkowej. Dobrym pomysłem jest też sprawdzenie ogólnego stanu technicznego układu hydraulicznego, by upewnić się, że nie jest to poważniejsza usterka.

Podnośnik nożycowy samoczynnie opada

Jeśli podnośnik nożycowy samoczynnie opada, prawdopodobnie doszło do zanieczyszczenia płynu hydraulicznego. Wówczas trzeba go wymienić. W innym wypadku cewka zaworu hydraulicznego będzie zamykać się nieprawidłowo, powodując problemy z utrzymaniem stałej wysokości platformy, zwłaszcza pod dużym obciążeniem.

Problemy z zasilaniem podnośnika nożycowego

Podnośnik nożycowy nie działa prawidłowo – możliwe przyczyny

Podnośniki nożycowe składają się z wielu układów. Taki sprzęt może działać prawidłowo jedynie wtedy, gdy wszystkie te systemy są sprawne w tym samym czasie.

Problemy z zasilaniem podnośnika nożycowego najczęściej są związane z usterką układu elektrycznego. Może to być awaria w obrębie przewodów, bezpieczników, przekaźników lub wyłączników. Takie usterki objawiają się też problemami z działaniem świateł i elektronicznych systemów, z których korzysta operator maszyny.

Inne usterki podnośników nożycowych i ich przyczyny

Podnośniki nożycowe są narażone na wystąpienie również wielu innych usterek. To m.in. uszkodzenia mechaniczne, do których dochodzi w trakcie uderzenia w ciężkie i duże przedmioty czy poruszania się po nierównym terenie. Pęknięcia czy deformacje w obrębie ważnych elementów konstrukcji mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego nie należy ich lekceważyć.

Usterki często wynikają też z niewłaściwej konserwacji. Brak smarowania, czyszczenia czy regulacji mechanizmów może prowadzić do uszkodzenia najważniejszych podzespołów maszyny, wpływając negatywnie na bezpieczeństwo jej użytkowania. Przekłada się to też na skrócenie żywotności sprzętu i dodatkowe koszty związane z naprawami.

Co robić, jeśli podnośnik nożycowy nie działa prawidłowo?

Jeśli podnośnik nożycowy nie działa prawidłowo, pod żadnym pozorem nie można z niego korzystać. Obowiązkiem operatora takiego sprzętu jest bowiem dokładne sprawdzanie jego stanu technicznego zawsze przed rozpoczęciem pracy. Z ciężkiego, dużego urządzenia podnoszącego ludzi można korzystać tylko wtedy, gdy jest w pełni sprawne. Jakiekolwiek problemy powinny być od razu zgłaszane, a sprzęt – skierowany do profesjonalnego warsztatu.

Naprawy uszkodzonych podnośników nożycowych

Podnośnik nożycowy powinien zostać naprawiony w profesjonalnym serwisie, z wykorzystaniem jakościowych części zamiennych. To sprzęt, na którego platformie każdego dnia pracują ludzie. Z tego powodu sprawność jego konstrukcji jest kluczowa, a jakiekolwiek zaniedbania mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników. Wiąże się to też z konsekwencjami dla samego operatora i pracodawcy.

W profesjonalnym warsztacie specjaliści sprawdzą, z czego wynika dany problem. A jeśli zajdzie taka potrzeba, wymienią uszkodzone elementy. Upewnią się też co do prawidłowego funkcjonowania pozostałych systemów – maszyny te muszą bowiem co roku przechodzić przeglądy UDT.