Prowadzenie KPiR o czym należy pamiętać?

Księga przychodów i rozchodów to podstawowy rodzaj księgi rachunkowej stosowany przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy dokonują wyłącznie małych obrotów.

W księdze tej przedsiębiorcy zapisują przychody i koszty prowadzenia działalności. Jest to uproszczony sposób ewidencji finansowej, w którym nie stosuje się zasad podwójnego zapisu księgowego, ale tylko zapisuje się przychody i koszty w sposób sumaryczny.

Księga ta służy do obliczenia podatku dochodowego oraz do prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych. Przedsiębiorcy prowadzący księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek jej prowadzenia i przechowywania przez określony czas, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prowadzenie KPIR – podstawowe zasady

Prowadzenie KPIR (Księgi Przychodów i Rozchodów) polega na rejestrowaniu przychodów i kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oto podstawowe zasady prowadzenia KPIR:

 1. KPIR można prowadzić wyłącznie w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej.
 2. Przychody i koszty prowadzenia działalności gospodarczej powinny być rejestrowane na bieżąco, zwykle na podstawie faktur.
 3. W KPIR stosuje się zasadę wpisu brutto, czyli zapisywania wartości brutto faktur, a nie tylko kwot netto.
 4. Koszty poniesione przez przedsiębiorcę w celu osiągnięcia przychodów powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.
 5. KPIR powinna być prowadzona zgodnie z zasadami podwójnego zapisu księgowego, co oznacza, że każda transakcja powinna zostać zapisana jako dwa przeciwstawne wpisy księgowe.
 6. Księgę należy prowadzić przez cały rok podatkowy, zaczynając od pierwszego dnia stycznia danego roku i kończąc na ostatnim dniu grudnia.
 7. KPIR powinna być zamykana i bilansowana na koniec każdego roku podatkowego.
 8. Prowadzenie KPIR jest obowiązkowe, chyba że przedsiębiorca prowadzi ewidencję ryczałtową lub korzysta z książki przychodów i rozchodów.
 9. KPIR powinna być przechowywana przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym księga została zakończona.

Prowadzenie KPIR wymaga rzetelności i dokładności, a każde odstępstwo od powyższych zasad może prowadzić do błędów w rozliczeniach podatkowych. Dlatego warto skorzystać z usług księgowych lub dobrze się zapoznać z obowiązującymi przepisami.

Kliknij Tutaj i Sprawdź ofertę krakowskiego biura rachunkowego, które zajmuje się prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów dla wielu instytucji.

O czym nie wolno zapomnieć prowadząc KPiR?

Prowadzenie KPiR (Księgi Przychodów i Rozchodów) wymaga zachowania kilku istotnych kwestii, o których warto pamiętać. Oto kilka ważnych rzeczy, o których nie wolno zapomnieć prowadząc KPiR:

 1. Regularność wpisów – wpisy w KPiR powinny być dokonywane na bieżąco, w miarę jak pojawiają się przychody i koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 2. Kompletność dokumentacji – każdy dokument potwierdzający przychody i koszty powinien być dokładnie opisany i zapisany w KPiR.
 3. Zgodność z przepisami – wpisy w KPiR powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a każde odstępstwo od nich może prowadzić do sankcji podatkowych.
 4. Sumienność i rzetelność – KPiR powinna być prowadzona sumiennie i rzetelnie, a każda transakcja powinna być dokładnie opisana i odzwierciedlona w księdze.
 5. Pamiętanie o terminach – warto pamiętać o terminach składania deklaracji podatkowych i innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością, takich jak PIT czy ZUS.
 6. Konsultacja z księgowym – warto korzystać z usług księgowych lub konsultować się z księgowym w razie wątpliwości, aby uniknąć błędów i sankcji podatkowych.

Pamiętanie o powyższych kwestiach może pomóc uniknąć błędów i kłopotów związanych z prowadzeniem KPiR.