Możliwość dekarbonizacji ogrzewania w budownictwie – czy to osiągalne?

Ze względu na postępowanie kryzysu klimatycznego zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumenci poszukują rozwiązań, które zmniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Dotyczy to również przedsiębiorstw, które działają w budownictwie. W wielu przypadkach nie jest to rozwiązanie najłatwiejsze – konieczne jest stworzenie zupełnie nowych technologii i produktów, które zastąpią te negatywne klimatycznie. Wymaga to również dużych nakładów finansowych oraz oczywiście chęci ze strony zarządzających organizacjami. Nie zawsze przedstawiciele świata biznesu są chętni do zmian, szczególnie jeśli te nie przynoszą im wymiernych kosztów i nie poprawiają bilansu organizacji. Czym jest tak popularna w ostatnich latach neutralność klimatyczna i czy można ją osiągnąć tylko w jeden sposób? Co sądzą o neutralności przedstawiciele świata biznesu i czy jest ona ich ostatecznym celem?

Czym jest neutralność klimatyczna?

Neutralność klimatyczna jest stosunkowo nowym pojęciem, które zakłada, że każde działanie ma wpływ na klimat. W przypadku neutralności klimatycznej powinno się dążyć do tego, by prowadzona przez nas działalność nie przynosiła negatywnych skutków dla przyrody i otaczającego nas świata. Kluczowe jest zatem szukanie rozwiązań, które minimalizują wpływ na klimat lub takich, które naprawiają efekty. To niezwykle ważne, szczególnie w długiej perspektywie czasowej.

Czy osiągalna jest dekarbonizacja ogrzewania w budownictwie?

Jedną z dróg do osiągnięcia neutralności klimatycznej jest rezygnacja z paliw kopalnianych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Nie jest to łatwe rozwiązanie i często wymaga implementacji nowoczesnych technologii. W dłużej perspektywie rezygnacja z węgla, a więc dekarbonizacja musi nastąpić – zasoby są coraz trudniejsze w eksploatacji, a cena tego surowca wzrasta. W budownictwie, a więc energochłonnym dziale gospodarki ważne jest, aby już teraz szukać nowych, lepszych rozwiązań. Dekarbonizacja ogrzewania w budownictwie jest osiągalna, ale to dłuższa, nawet kilkudziesięcioletnia perspektywa.

Wywiad z prezesem Górażdże Cement o implementowanych zmianach w organizacji

Wywiad https://www.forbes.pl/biznes/gorazdze-cement-sa-na-drodze-do-neutralnosci-klimatycznej/dmbzm62 pokazuje, że również ludzie ze świata biznesu są świadomi nieuchronności zmian. Prawdziwymi liderami na rynku będą organizacje, które już zdają sobie sprawę, że zmiany nastąpią i szukają nowych rozwiązań, aby jak najszybciej te zmiany wprowadzić. Wymaga to zwiększania nakładów na badania i rozwój, ale przyniesie to efekty w długiej perspektywie – prezes Górażdże Cement wskazał perspektywę na rok 2050.

Neutralność klimatyczna – droga do osiągnięcia celu czy cel sam w sobie?

Neutralność klimatyczna nie jest celem ostatecznym – oczywiście jest to najlepsze rozwiązanie dla natury, jednak należy pamiętać, że gospodarka musi pracować i każde działanie ma wpływ na klimat. Celem nie powinna być zatem jedynie neutralność działań, ale również naprawa wszystkich działań, które wykonywane były do tej pory.