Sprzedaż wierzytelności – jak można sprzedać długi?

Z roku na rok w Polsce jest coraz więcej zadłużonych osób i przedsiębiorstw. Jednak wierzyciel, czyli osoba wobec której posiada się dług może dochodzić swoich praw i rozpocząć proces odzyskiwania pieniędzy. Zwykle zaczyna się od prowadzenia windykacji na własną rękę lub przez firmę zewnętrzną. Gdy to nie zadziała można albo wystąpić na drogę sądową, uzyskać wyrok sądu i ustanowić komornika lub sprzedać dług. Przedsiębiorca może obecnie wybrać metodę odzyskania długu, która wydaje się być najszybsza. Nie da się ukryć, że sądy działają wolno. Ale z drugiej strony sprzedając dług nie uzyskamy 100 procent jego wysokości. Warto jednak wiedzieć jak to działa.

Sprzedaż długu – czy to legalne?

Jak najbardziej sprzedaż wierzytelności jest legalne i opiera się o zawarcie konkretnej umowy. Sprzedaż długu nazywa się cesją wierzytelności, czasem przelewem wierzytelności na osobę trzecią. Taka sprzedaż oczywiście wiąże się z ustaleniem kwoty. Rzadko kiedy jest to jednak kwota umowna w wysokości długu, który jest sprzedawany. Najczęściej jest to wartość 50-70% długu, który jest przelewany na osobę trzecią. 

Dlatego też sporządzając umowę sprzedaży długu określa się bardzo szczegółowo cenę transakcyjną oraz warunki i termin płatności. Warto zawrzeć też zapisy pomagające w wyjaśnianiu ewentualnych nieścisłości czy nawet sporów. Jednakże można zawrzeć dwa typy klauzuli mówiącej o tym, czy cesja jest zwrotna czy bezzwrotna. Co to oznacza?

Wybierając cesję bezzwrotną po prostu sprzedajemy dług, uzyskujemy dochód z transakcji i możemy o długu i dłużniku zapomnieć. Natomiast cesja zwrotna oznacza, że prawo własności długu przenoszone jest na określony czas. Stosuje się to zwykle w wypadku korzystania z zewnętrznych firm windykacyjnych lub firm wspomagających windykacje jak np.: buzzz24.com. Przenosi się na nie własność długu, aby odzyskały one dług od dłużnika, a po jego spłacie własność długu wraca do przedsiębiorcy – wierzyciela. Dlatego w takiej umowie konieczne jest szczegółowe określenie na podstawie jakich zdarzeń wierzytelność wraca do własności przedsiębiorcy.

Jakie wierzytelności można sprzedać?

Przede wszystkim te kłopotliwe dla firmy. Jeśli nie można porozumieć się z dłużnikiem, a szacowany czas dochodzenia praw na drodze sądowej jest długi warto zastanowić się nad sprzedażą. Najchętniej skupowane są wierzytelności “świeże”, czyli takie istniejące do roku czasu. Wtedy jest pewność, że nie są one przedawnione, a sam dłużnik może posiadać jeszcze jakiś majątek, z którego można prowadzić egzekucję. Ważne jest też czy dłużnik ma innych wierzycieli, im ich mniej, tym łatwiej sprzedać jego dług. Natomiast to z jakiego tytułu są to długi nie jest istotne dla firm, które potencjalnie je kupią.