Dochodzenie zaniżonego odszkodowania z OC – co musisz wiedzieć?

Posiadanie polisy OC jest obowiązkiem każdego właściciela samochodu. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to forma ochrona dla sprawcy kolizji, jak i poszkodowanego. Kierowca będący stroną poszkodowaną ma prawo do otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji. Zdarzają się jednak sytuacje, w których firmy ubezpieczeniowe zaniżają wysokość odszkodowania. Dla osoby poszkodowanej może to oznaczać otrzymanie środków finansowych, które nie pokryją w pełni kosztów związanych z naprawą szkód. W takiej sytuacji możliwe jest dochodzenie zaniżonego odszkodowania z OC.

Komu przysługuje odszkodowanie z polisy OC?

Każda osoba, która została poszkodowana w wyniku kolizji drogowej bądź wypadku ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Wiedzieć tu trzeba, że odszkodowanie nie przysługuje jedynie właścicielowi samochodu. O zadośćuczynienie ubiegać może się kierowca auta niebędący jego właścicielem, a także pasażerowie, którzy doznali szkody podczas kolizji lub wypadku. Mówiąc o szkodzie, ma się tu na myśli zarówno uszczerbek na zdrowiu, jak i szkodę materialną. O odszkodowanie ubiegać mogą się także poszkodowani piesi, rowerzyści bądź inni uczestnicy ruchu, a w przypadku śmierci osoby poszkodowanej również jej rodzina.

Jaki jest zakres odszkodowania, o które można się ubiegać?

Zakres odszkodowania uzależniony jest od tego, czy doszło do kolizji, czy do wypadku drogowego. Kolizja to zdarzenie, podczas którego żadna z osób biorących w niej udział nie ucierpiała. Jeśli chodzi o wypadek, to jest to zdarzenie drogowe, w którym ktoś doznał obrażeń lub poniósł śmierć. Osoba poszkodowana w wyniku kolizji może ubiegać się od ubezpieczyciela sprawcy odszkodowania w związku z uszkodzeniem auta, rzeczy w nim się znajdującej oraz w związku z dodatkowymi kosztami, jak np. z kosztami związanymi z koniecznością holowania uszkodzonego samochodu. W przypadku wypadku osoba poszkodowana może ubiegać się o zadośćuczynienie za doznany ból oraz cierpienie. Mowa tu choćby o zwrocie kosztów leczenia czy rehabilitacji. Jednak co zrobić, jeśli firma ubezpieczeniowa zaproponuje zdecydowanie za niską kwotę odszkodowania?

Co zrobić w przypadku zaniżonego odszkodowania z polisy OC?

Jak wspomniano, nierzadko zdarza się, że firmy ubezpieczeniowe zaniżają wysokość odszkodowania. W takiej sytuacji osoba poszkodowana wcale nie musi zgadzać się z taką decyzją. Po pierwsze, od decyzji ubezpieczyciela zawsze przysługuje odwołanie. Po drugie, istnieje możliwość zwrócenia się o pomoc do specjalistycznej firmy XPRIME zajmującej się sprawami zaniżonych odszkodowań OC. W większości przypadków tak druga opcja jest znacznie korzystniejsza. Pomoc takiej firmy polega na tym, że jej doświadczeni specjaliści rozpoczną negocjacje z firmą ubezpieczeniową w imieniu poszkodowanego. W przeważającej większości przypadków takie negocjacje kończą się uzyskaniem satysfakcjonującej kwoty odszkodowania. Pracownicy firmy zajmującej się dochodzeniem odszkodowań znajdą bowiem doskonale wszystkie możliwości prawne, które można wykorzystać w celu odzyskania odszkodowania.